Heropname 2022

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte. De gestandaardiseerde heropnameratio is de ratio tussen de som van aantal heropname binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte aantal heropnamen in die IC populatie.

Meer

 

Heropname

Type Gem. gestandaardiseerd heropnameratio
  IC-units in Nederland
Totaal 1,0
Eerste 48 uur 1,0


 

De funnelplot

Om de variatie in gestandaardiseerde heropnameratio tussen verschillende deelnemende IC’s inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde funnelplots. In een dergelijke plot wordt iedere IC als stip afgebeeld. De waarde op de x-as geeft het verwachte aantal heropnamen van de betreffende IC aan en de waarde op de y-as geeft de gestandaardiseerde heropnameratio weer. De horizontale lijn geeft de gemiddelde gestandaardiseerd heropnameratio weer, welke de waarde 1 heeft. De kromme lijnen vormen de bijbehorende 95%- en 99,8%-Control Limits (CL) en benadrukken dat er niet één waarde van de gestandaardiseerde heropnameratio als normaal beschouwd moet worden, maar dat er afhankelijk van het aantal verwachte heropnamen een range aan waarden normaal is.

Meer

 

 

In verband met statistische en privacy aspecten tonen deze grafieken alleen de ziekenhuizen met meer dan 5 opnamen voor de betreffende patiëntengroep.

U kijkt naar:

Heropname

 

Selecteer jaar:

 

Selecteer ziekenhuis:


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk per onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


Bekijk per patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)