Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) 2021

De Standardized Mortality Ratio (SMR) is het totaal aantal geobserveerde sterfgevallen gedeeld door het totaal aantal verwachte sterfgevallen in het ziekenhuis, eventueel voor een specifieke patientengroep, in een bepaalde periode. Het verwachte aantal sterfgevallen wordt bepaald met behulp van het voor Nederland geijkte APACHE IV model, dat op basis van belangrijke patiënt gegevens zoals demografie (leeftijd en geslacht), opnamediagnose, comorbiditeit en fysiologische bepalingen een sterftekans voor individuele patiënten berekent. De optelling van alle individueel voorspelde sterftekansen resulteert in het totaal aantal verwachte sterfgevallen in een bepaalde periode voor een betreffende IC.

Meer

 

Mortaliteit (SMR Apache IV)

Type Gemiddelde SMR, geijkt
  IC-units in Nederland
Totaal 1,00
Medisch 1,00
Spoed chirurgie 1,01
Geplande chirurgie 1,00
CAP (Community acquired pneumonie) 0,99
Sepsis 1,00
OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) 0,99
Laag risico (APACHE IV) 0,99
Midden risico (APACHE IV) 1,03
Hoog risico (APACHE IV) 0,96


 

De funnelplot

Om de variatie in SMR tussen verschillende deelnemende IC’s inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde funnelplots. In een dergelijke plot wordt iedere IC als stip afgebeeld. De waarde op de x-as geeft het verwachte aantal sterfgevallen van de betreffende IC aan en de waarde op de y-as geeft de waarde van de voor Nederland geijkte SMR aan. De horizontale lijn geeft de gemiddelde geijkte SMR weer, welke de waarde 1 heeft (zie uitleg bij het onderwerp mortaliteit). De kromme lijnen vormen de bijbehorende 95%- en 99,8%-Control Limits (CL) en benadrukken dat er niet één waarde van de SMR als normaal beschouwd moet worden, maar dat er afhankelijk van het aantal verwachte sterfgevallen een range aan waarden normaal is.

Meer

 

 

In verband met statistische en privacy aspecten tonen deze grafieken alleen de ziekenhuizen met meer dan 5 opnamen voor de betreffende patiëntengroep.

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer

U kijkt naar:

Mortaliteit (SMR Apache IV)

 

Selecteer jaar:

 

Selecteer ziekenhuis:


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk per onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


Bekijk per patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)