Beademingsduur voor het jaar 2021

De behandelduur op de IC wordt berekend in 24uurs-perioden door de opnamedatum-tijd van de ontslagdatum-tijd af te trekken. Wanneer de patiënt meerdere perioden is beademd binnen 1 IC opname dan worden deze bij elkaar opgeteld. NB. Deze indicator kan alleen berekend worden voor ziekenhuizen die de beademingsgegevens aan NICE aanleveren.

Meer

Beademingsduur

Type Mediane beademingsduur in dagen
  IC-units in Nederland
Totaal 1,0
Medisch 2,9
Spoed chirurgie 0,7
Geplande chirurgie 0,2
CAP (Community acquired pneumonie) 4,8
Sepsis 1,8
OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) 1,8
Laag risico (APACHE IV) 0,6
Midden risico (APACHE IV) 3,1
Hoog risico (APACHE IV) 2,0


 

Caterpillar

De caterpillar wordt gebruikt om de variatie in niet gecorrigeerde uitkomstmaten tussen de verschillende deelnemende IC's te illustreren.

De caterpillar is een grafische weergave van de drie-getallensamenvatting van onder naar boven: het 5de percentiel, de mediaan, en het 95ste percentiel van de waargenomen data, bijvoorbeeld de behandelduur of beademingsduur.

 

 

In verband met statistische en privacy aspecten tonen deze grafieken alleen de ziekenhuizen met meer dan 5 opnamen voor de betreffende patiëntengroep.

U kijkt naar:

Beademingsduur

 

toon dataset voor jaar:

 

Bekijk de data van een specifiek ziekenhuis

Kies een plaats


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk data op:

onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)