Mortaliteit (SMR Apache IV) voor het jaar 2017

De SMR is het totaal aantal overledenen binnen een IC populatie gedeeld door de verwachte sterfte in die IC populatie. De verwachte sterfte wordt berekend met een wiskundig model, bv APACHE IV, dat op grond van demografische kenmerken, diagnosen en fysiologische verstoring de ernst van ziekte bij opname berekent en omzet in een sterftekans. Een SMR van 1 op basis van het APACHE IV model betekent dat de sterfte vergelijkbaar is met de case-mix gecorrigeerde sterfte in de Amerikaanse populatie uit 2005 op basis waarvan het APACHE IV model is ontwikkeld. De gemiddelde SMR in de Nederlandse IC's ligt ruim onder de SMR van 1, hetgeen betekent dat we tegenwoordig in Nederland een veel lagere sterfte hebben dan de gemiddelde voorspelling volgens APACHE IV model.

Meer

Mortaliteit (SMR Apache IV)

Type Gemiddelde SMR
  IC-units in Nederland
Totaal 0,73
Medisch 0,75
Spoed chirurgie 0,81
Geplande chirurgie 0,55
CAP (Community acquired pneumonie) 0,78
Sepsis 0,76
OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) 0,71
Laag risico (APACHE IV) 0,62
Midden risico (APACHE IV) 0,77
Hoog risico (APACHE IV) 0,82


 

De funnelplot

Om variaties in gecorrigeerde uitkomsten tussen de verschillende deelnemende IC's te illustreren wordt gemaakt van funnelplots.

Deze plots beelden elke IC als stip af met op de X-as het aantal opnamen en op de Y-as de waarde van de indicator, b.v. de SMR of de gestandaardiseerd heropnameratio. De horizontale lijn geeft het gemiddelde weer voor Nederland, de kromme lijnen vormen de bijbehorende 95%- en 99,8%-betrouwbaarheidsintervallen.

Meer
 

In verband met statistische en privacy aspecten tonen deze grafieken alleen de ziekenhuizen met meer dan 5 opnamen voor de betreffende patiëntengroep.

U kijkt naar:

Mortaliteit (SMR Apache IV)

 

toon dataset voor jaar:

 

Bekijk de data van een specifiek ziekenhuis

Kies een plaats


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk data op:

onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR Apache IV) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer