Heropname voor het jaar 2017

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte. De gestandaardiseerde heropnameratio is de ratio tussen de som van aantal heropname binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte aantal heropnamen in die IC populatie.

Meer

Heropname

Type Gem. gestandaardiseerd heropnameratio
  IC-units in Nederland
Totaal 1,0
Eerste 48 uur 1,0


 

De funnelplot

Om variaties in gecorrigeerde uitkomsten tussen de verschillende deelnemende IC's te illustreren wordt gemaakt van funnelplots.

Deze plots beelden elke IC als stip af met op de X-as het aantal opnamen en op de Y-as de waarde van de indicator, b.v. de SMR of de gestandaardiseerd heropnameratio. De horizontale lijn geeft het gemiddelde weer voor Nederland, de kromme lijnen vormen de bijbehorende 95%- en 99,8%-betrouwbaarheidsintervallen.

Meer
 

In verband met statistische en privacy aspecten tonen deze grafieken alleen de ziekenhuizen met meer dan 5 opnamen voor de betreffende patiëntengroep.

U kijkt naar:

Heropname

 

toon dataset voor jaar:

 

Bekijk de data van een specifiek ziekenhuis

Kies een plaats


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk data op:

onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR Apache IV) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)