Basisgegevens IC units 2023

Alle Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de NICE registratie met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren. Op deze website vindt u gegevens over de capaciteit van de intensieve zorg in Nederland, het type patiënt dat op de IC wordt opgenomen en enkele kwaliteitsindicatoren.

N.B. Het is belangrijk op te merken dat als gevolg van problemen in data-aanlevering en/of data-kwaliteit, het aantal aanleverende ziekenhuizen per jaar kan fluctueren. Daarom zijn de harde aantallen niet altijd direct vergelijkbaar tussen verschillende jaren.

 

Basisgegevens IC units

 

Bezetting IC units

  IC-units in Nederland
    gem. min. max.
bedden 17 2 70
intensivisten (in fte) 9 2 27
verpleegkundigen (in fte) 57 17 200
 

Aantal opnamen per opnametype

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 69.042 100
Medisch 38.056 55,1
Spoed chirurgie 8.052 11,7
Geplande chirurgie 22.719 32,9
Overige 215 0,3

Veel voorkomende niet-chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 38.056 100
Longontsteking 4.857 12,8
Sepsis 3.399 8,9
Hartstilstand 3.133 8,2
Overdosis
(medicatie, drugs, etc.)
3.101 8,1
Overige 23.566 61,9

Veel voorkomende chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 30.771 100
Cardiochirurgie (CABG/klep) 10.646 34,6
Operatie voor aneurysma 2.497 8,1
Thoracotomie 1.497 4,9
Endarterectomy, carotid 1.363 4,4
Overige 14.768 48,0

Risico categorieën

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 69.042 100
Laag risico: sterftekans < 30% 52.052 75,4
Midden risico: 30% <= sterftekans < 70% 8.315 12,0
Hoog risico: sterftekans >= 70% 3.302 4,8
Geen sterftekans beschikbaar 5.373 7,8
 

Kwaliteitsindicatoren

U vindt hier 4 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren beïnvloeden elkaar: een lage behandelduur kan leiden tot meer heropnamen, een lagere mortaliteit tot langere behandelduur etc. De indicatoren SMR en Heropname worden weergegeven met een funnelplot, de indicatoren beademingsduur en behandelduur met caterpillarplot.

Standard Mortality Ratio Apache IV

De SMR is de ratio tussen de som van aantal overledenen binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte in die IC populatie.

 

meer

Heropname

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte.

 

meer

Behandelduur

De behandelduur op de IC wordt berekend in 24uurs-perioden door de opnamedatum-tijd van de ontslagdatum-tijd af te trekken.

 

meer

Beademingsduur

De beademingsduur wordt berekend in 24uurs-perioden door de startdatum-tijd van de beademing van de stopdatum-tijd af te trekken. Wanneer de patiënt meerdere perioden is beademd binnen 1 IC opname dan worden deze bij elkaar opgeteld.

 

meer

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer

U kijkt naar:

Basisgegevens IC units

 

Selecteer jaar:

 

Selecteer ziekenhuis:


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk per onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


Bekijk per patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)