Basisgegevens IC units voor het jaar 2021

Alle Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de NICE registratie met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren.

Op deze website vindt u gegevens over de capaciteit van de intensieve zorg in Nederland, het type patiënt dat op de IC wordt opgenomen en enkele kwaliteitsindicatoren.

 Basisgegevens IC units

 

Bezetting IC units

  IC-units in Nederland
    gem. min. max.
bedden 16 4 56
intensivisten (in fte) 8 2 23
verpleegkundigen (in fte) 53 12 200
 

Aantal opnamen per opnametype

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 63.170 100
Medisch 37.591 59,5
Spoed chirurgie 6.842 10,8
Geplande chirurgie 18.404 29,1
Overige 333 0,5

Veel voorkomende niet-chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 37.591 100
Longontsteking 13.619 36,2
Hartstilstand 3.063 8,1
Overdosis
(medicatie, drugs, etc.)
2.305 6,1
Sepsis 2.247 6,0
Overige 16.357 43,5

Veel voorkomende chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 25.246 100
Cardiochirurgie (CABG/klep) 8.969 35,5
Operatie voor aneurysma 2.204 8,7
Thoracotomie 1.294 5,1
Operatie voor gastro-intestinale kanker 1.165 4,6
Overige 11.614 46,0

Risico categorieën

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 63.170 100
Laag risico: sterftekans < 30% 46.203 73,1
Midden risico: 30% <= sterftekans < 70% 8.845 14,0
Hoog risico: sterftekans >= 70% 2.982 4,7
Geen sterftekans beschikbaar 5.140 8,1
 

Kwaliteitsindicatoren

U vindt hier 4 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren beïnvloeden elkaar: een lage behandelduur kan leiden tot meer heropnamen, een lagere mortaliteit tot langere behandelduur etc. De indicatoren SMR en Heropname worden weergegeven met een funnelplot, de indicatoren beademingsduur en behandelduur met caterpillarplot.

Standard Mortality Ratio Apache IV

De SMR is de ratio tussen de som van aantal overledenen binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte in die IC populatie.

 

meer

Heropname

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte.

 

meer

Behandelduur

De behandelduur op de IC wordt berekend in 24uurs-perioden door de opnamedatum-tijd van de ontslagdatum-tijd af te trekken.

 

meer

Beademingsduur

De beademingsduur wordt berekend in 24uurs-perioden door de startdatum-tijd van de beademing van de stopdatum-tijd af te trekken. Wanneer de patiënt meerdere perioden is beademd binnen 1 IC opname dan worden deze bij elkaar opgeteld.

 

meer

U kijkt naar:

Basisgegevens IC units

 

toon dataset voor jaar:

 

Bekijk de data van een specifiek ziekenhuis

Kies een plaats


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk data op:

onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR APACHE IV, geijkt) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer