Case-mix chirurgische patiënten

Er bestaan grote verschillen in het aantal en het type patiënten opgenomen op verschillende IC's in Nederland. Daar moet voor gecorrigeerd worden voordat je prestaties van IC's kunt vergelijken. Ondanks dat deze correctie zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er voor belangrijke patiëntkenmerken onvoldoende gecorrigeerd wordt of dat een IC een heel andere patiëntenpopulatie behandelt dan landelijk gemiddeld waardoor de case-mix voor die IC onvoldoende gecorrigeerd wordt.

Voorbeelden hiervan zijn een IC met of zonder een medium care. De organisatie voor IC en MC varieert sterk in Nederland en hierdoor ontstaan ook grote verschillen tussen ziekenhuizen en IC's voor wat betreft het aantal en de al dan niet chirurgische aard van deze patiënten. Naast het wel of niet beschikbaar hebben van MC in een ziekenhuis zijn er tal van andere faciliteiten en behandelmodaliteiten die het aantal en de chirurgische aard van IC patiënten in ziekenhuizen beënvloeden. Ziekenhuizen zonder cardio of neurochirurgie zullen in principe geen patiënten op hun IC's opnemen na dit type operaties. Ziekenhuizen met 24 uur per dag geopende PACU's (post anaesthesia care unit) zullen om die reden minder postoperatieve patiënten op hun IC opnemen. Deze binnen de ziekenhuizen gebruikelijke variatie maakt dat er dus om verschillende redenen verschillen zijn tussen IC's.

 

Verder zijn er IC's die wel of geen patient data management systeem (PDMS) hebben. Het is bekend dat IC's met een PDMS vaker een hogere APACHE en SOFA score hebben, door de continue registratie, dan de IC's zonder PDMS. Bij de interpretatie van de getoonde gegevens dient u rekening te houden met deze variabelen. Ze kunnen er toe leiden dat er verschillen lijken te bestaan die niet reëel zijn.