Case-mix correctie

 

Verschillen in het aantal en type patiënten

Er bestaan grote verschillen in het aantal en type patiënten opgenomen op verschillende IC's in Nederland. Daar moet voor gecorrigeerd worden voordat je prestaties van IC's kunt vergelijken. Ondanks dat deze correctie zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd, kan het zijn dat er voor belangrijke patiëntkenmerken onvoldoende gecorrigeerd wordt of dat een IC een heel andere patiëntenpopulatie behandelt dan landelijk gemiddeld. Voorbeelden hiervan zijn een IC in een brandwonden centrum, een IC met veel neurochirurgie, een IC met of zonder een medium care. Bij de interpretatie van de getoonde gegevens dient u rekening te houden met deze ‘onverklaarde verschillen’ die niet perse verschillen in kwaliteit van zorg representeren.

 

 

Verschillende registraties

In Nederland bestaan verschillende registraties voor verschillende patiëntengroepen. Echter ten aan zien van sommige patiëntengroepen zijn er ook meerdere registraties. Bijvoorbeeld Meetbaar Beter, BHN en NICE bevatten alle drie gegevens over hartchirurgische patiënten. De resultaten die in verschillende registraties over de zelfde patiëntengroepen worden gepresenteerd kunnen verschillen omdat er andere modellen voor case-mix correctie worden gebruikt en/of andere inclusiecriteria worden gebruikt. Ook is het zo dat case-mix correctiemodellen per definitie achterlopen omdat nieuwe technieken, zoals bijvoorbeeld Transaortale aortaklep vervangingen, ten tijde van de ontwikkeling van de modellen nog niet bekend waren. Bovendien is het zo dat de routing van patiënten die dergelijke ingrepen ondergaan, per ziekenhuis enorm kunnen verschillen zodat zij in de ene registratie wel worden meegenomen en in de andere juist niet voorkomen. Het vergelijken van de uitkomsten uit verschillende registraties is om deze redenen dus eigenlijk onmogelijk.

 

Meer informatie over case-mix correctie en onverklaarde verschillen.