COVID-19 infecties op de IC’s 2020 – 2022

Stichting NICE faciliteert sinds half maart 2020 op verzoek van het VWS en RIVM de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse intensive care (IC) en verpleegafdelingen. Hieronder worden historische overzichten getoond van verdachte en bewezen COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s voor de jaren 2020 tot en met 2022. De patiënten die geen IC behandeling hebben gehad, worden hier niet in meegenomen en worden elders op deze website gerapporteerd. Voor actuele overzichten kijkt u bij COVID-19 infecties op de IC's. Voor meer inzichten en informatie over de demografie, comorbiditeiten en uitkomsten van COVID-19 patiënten op de Nederlandse IC’s en de ontwikkelingen over de tijd, verwijzen we u graag naar de COVID-19 rapporten op onze website.

De grafieken hieronder worden niet meer bijgewerkt.

 

Mocht u vragen hebben over deze grafieken, de getallen die getoond worden of de manier van data registratie, kijkt u dan bij Veelgestelde vragen.

 

 

COVID-19 patiënten op de IC’s 2020 – 2022

Totaal aantal aanwezige (bewezen en verdachte) COVID-19 IC-patiënten : {{statistics.countCurrent}}

Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen of verdachte COVID-19 patiënt: {{statistics.countDistinctHospno}}

Totaal (cumulatief) aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was: {{statistics.count}}

Totaal (cumulatief) aantal bewezen of verdachte COVID-19 patiënten met fatale afloop: {{statistics.countDied}}

 

 

Het totaal aantal nieuwe IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 per dag 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status per dag op de IC’s worden opgenomen. Het gaat hierbij dus niet om het aantal patiënten dat op de IC ligt, maar om het aantal patiënten dat op de betreffende dag nieuw is opgenomen.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

De verdeling in ‘COVID-19 reden van opname’ voor alle patiënten met een SARS-CoV-2 infectie 2020 – 2022

Uitleg: Voor de opnamen met een positieve SARS-CoV-2 kan de COVID-19 reden van opname worden aangeleverd. Niet alle ziekenhuizen zijn hiertoe in staat, gegeven de beperking in personeel en de inrichting van informatiesystemen. Daarom wordt in deze grafiek de verdeling in ‘COVID-19 reden van opname’ weergegeven voor alleen die opnamen waarvoor dit gegeven is aangeleverd. In deze grafiek wordt per week de verdeling in COVID-19 reden van opname weergegeven: COVID-19 is de belangrijkste reden van opname, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege Covid-19 symptomen en wordt daarvoor (medicamenteus) behandeld, in BLAUW; COVID-19 is de secundaire reden van opname, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege ontregeling basislijden door intercurrente milde SARS-CoV-2 infectie die geen COVID gerichte medicatie behoeft, m.a.w., zonder de Corona SARS-CoV-2 infectie was patiënt niet ontregeld geraakt en niet opgenomen geweest, in ROOD; SARS-CoV-2 positiviteit is geen opnamereden, d.w.z. de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en krijgt GEEN (medicamenteuze) behandeling voor Corona- symptomen, in GROEN.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst, dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld. Niet alle ziekenhuizen leveren de gegevens aan met betrekking tot reden van COVID-19 opname. De reden van COVID-19 opname is beschikbaar vanaf februari 2022. Patiënten die vanaf de verpleegafdeling alsnog op een intensive care opgenomen worden, zullen verdwijnen uit deze tellingen en meegenomen worden in de overzichten m.b.t. COVID-19 infecties op de intensive care.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal nieuw opgenomen IC-patiënten met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week 2020 – 2022

Uitleg: Deze ‘gestapelde’ grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met bewezen COVID-19 status per leeftijdsgroep per week op de IC’s worden opgenomen. De aantallen zijn cumulatief over de leeftijdsgroepen heen. Wanneer u met de muis over de grafiek beweegt ziet u het cumulatieve getal dus de leeftijd van 0 tot en met de leeftijd die u met de muis aanraakt. Als u geïnteresseerd bent in het aantal nieuwe patienten in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde week dat dient u de onderliggende leeftijdsgroepen af te trekken van het aantal van de leeftijdsgroep van uw keuze. Let op: het betreft hier niet het aantal patiënten dat op de IC ligt, maar het aantal patiënten dat in de betreffende week nieuw is opgenomen.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal aanwezige patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 op de IC per dag 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont hoeveel patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status per dag op de IC’s aanwezig waren. Het gaat hierbij dus om de reeds aanwezige COVID-19 patiënten en de nieuwe opgenomen COVID-19 patiënten per dag.

 

Let op: Per dag wordt er gekeken hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat indien een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 waarvoor een IC-opname nodig was 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont per dag hoeveel patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 status er in totaal op de IC liggen of hebben gelegen. Het gaat hierbij dus om zowel de aanwezige COVID-19 patiënten op de IC als om de COVID-19 patiënten die reeds van de IC zijn ontslagen of zijn overleden.

 

Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt gezien en dus niet dubbel meegenomen in het cumulatief aantal COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het totaal aantal IC’s met tenminste één verdachte of bewezen COVID-19 patiënt per dag 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont per dag hoeveel IC’s tenminste één verdachte of bewezen COVID-19 patiënt op de IC behandelen.

 

Let op: Per dag wordt er gekeken of er op enig moment van de dag tenminste één verdachte of bewezen COVID-19 patiënt op de IC heeft gelegen. Dit houdt in dat indien een IC zijn laatste COVID-19 patiënt gedurende de dag ontslaat deze IC nog wel wordt meegeteld bij het totaal aantal IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 patiënt voor die dag. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Het cumulatief aantal patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 op de IC dat is ontslagen van de IC of uit het ziekenhuis of is overleden 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont per dag het cumulatief aantal IC-patiënten met verdachte en bewezen COVID-19 status dat gedurende de IC opname of op de verpleegafdeling in het ziekenhuis ná de IC opname is overleden in ROOD. Het totaal aantal patiënten dat de IC levend verlaten heeft maar nog in het ziekenhuis ligt, wordt getoond in de ORANJE lijn en het cumulatief aantal patiënten dat het ziekenhuis levend heeft verlaten, wordt getoond in de BLAUWE lijn.

 

Let op: De toestand overleden (rood) en levend uit het ziekenhuis (blauw) zijn een eindtoestand van de patiënt. De patiënten die de IC levend verlaten (oranje) zullen op een later moment overgaan naar eindtoestand ‘levend uit het ziekenhuis’ of alsnog ‘overleden’. Echter van sommige patiënten, met name de patiënten die van de IC naar een verpleegafdeling van een ander ziekenhuis worden ontslagen, ontbreken de gegevens van het vervolg en dus de eindtoestand. Hierdoor kan er discrepantie bestaan tussen het cumulatief aantal COVID-19 patiënten minus het aantal nog op de IC aanwezige patiënten, met het totaal aantal patiënten dat in deze grafiek getoond wordt.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt. Om deze reden zijn de gegevens over de laatste paar dagen grijs gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze gegevens nog onvolledig kunnen zijn.

Leeftijdsdistributie van IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 die zijn overleden of uit het ziekenhuis zijn ontslagen 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling per vijf- jaars categorie van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status op de IC opgenomen zijn geweest. In BLAUW wordt de leeftijdsdistributie getoond van de IC patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten. In ROOD wordt de leeftijdsdistributie getoond van de IC patiënten die zijn overleden op de IC of op de verpleegafdeling van het ziekenhuis na IC opname.

 

Let op: Er worden hier absolute aantallen patiënten genoemd. Van een beperkt aantal patiënten is geen leeftijd bekend. Daardoor zal het totaal aantal patiënten dat hier getoond wordt enigszins af kunnen wijken van de aantallen die worden getoond in de grafiek met het cumulatief aantal patiënten dat is ontslagen uit het ziekenhuis of is overleden.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Leeftijdsdistributie van IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 naar uitkomst 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de leeftijdsverdeling per vijf-jaars categorie van IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 naar uitkomst. De grafiek toont per leeftijdsgroep het aantal IC-patiënten met verdachte en bewezen COVID-19 status dat gedurende de IC opname of op de verpleegafdeling in het ziekenhuis ná de IC opname is overleden in ROOD. Het aantal patiënten dat nog op de IC is opgenomen wordt getoond in GROENE, het aantal patiënten dat de IC levend verlaten heeft maar nog in het ziekenhuis ligt, wordt getoond in ORANJE en het aantal IC patiënten dat het ziekenhuis levend heeft verlaten, wordt getoond in BLAUWE .

 

Let op: Voor een beperkt aantal patiënten is geen leeftijd bekend, daarom zal de som van het aantal genoemde patiënten afwijken van het cumulatief aantal vermelde patiënten. Patiënten die opgenomen worden met status ‘verdacht’ zullen na een aantal dagen omgezet worden in status ‘bewezen’ of status ‘negatief’. Bij de status ‘negatief’ verdwijnen deze patiënten uit de tellingen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Distributie van de IC-behandelduur van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 die zijn overleden of uit het ziekenhuis zijn ontslagen 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de verdeling van de IC-behandelduur van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status op de IC opgenomen zijn geweest. In BLAUW wordt de verdeling van de IC-behandelduur getoond van de IC patiënten die het ziekenhuis levend hebben verlaten. In ROOD wordt de verdeling van de IC-behandelduur getoond van de IC patiënten die zijn overleden op de IC of op de verpleegafdeling van het ziekenhuis na IC opname.

 

Let op: Er worden hier absolute aantallen patiënten genoemd. De behandelduur wordt afgekapt op 60 dagen. Patiënten die momenteel nog op de IC behandeld worden of die na IC-ontslag nog in het ziekenhuis verblijven, worden niet in dit overzicht meegenomen.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

Distributie van de IC-behandelduur van patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 naar uitkomst 2020 – 2022

Uitleg: Deze grafiek toont de verdeling van de IC-behandelduur van patiënten die met verdachte of bewezen COVID-19 status op de IC opgenomen zijn of zijn geweest. In GROEN staan het aantal patiënten dat momenteel nog op de IC wordt behandeld. In ORANJE staat het aantal patiënten dat van de IC is ontslagen maar nog in het ziekenhuis ligt. In BLAUW staat het aantal IC- patiënten dat levend het ziekenhuis heeft verlaten. In ROOD staat het aantal patiënten dat is overleden.

 

Let op: De behandelduur wordt afgekapt op 60 dagen. Deze grafiek is zeer dynamisch. Als voorbeeld: patiënten die vandaag zijn opgenomen hebben een behandelduur=1, zij worden in ROOD getoond als ze direct op de opnamedag overlijden, zij worden in ORANJE getoond als ze dezelfde dag weer van de IC worden ontslagen, maar als ze op de IC blijven dan worden ze als GROEN getoond en hebben ze morgen een behandelduur=2.

 

Disclaimer: Ondanks het feit dat de deelnemers worden gevraagd om de COVID-19 patiënten regelmatig te registreren, kan het zijn dat de registratie achter loopt en de gegevens niet compleet zijn.

COVID-19 registratie

Login NICE Online

COVID-19 Rapport

ICU Patient characteristics and outcomes NL / EN

 

Karakteristieken en uitkomsten van patiënt op de verpleegafdeling NL

 

30-03-2023

archief