Personeel NICE

september 2017

Onlangs is het NICE team op de afdeling Klinische informatiekunde uitgebreid met Hugo Klarenberg en Irene Roodt. U zult hen tegenkomen bij site visits en discussiebijeenkomsten en verder kunt u met uw vragen over de NICE registratie bij hen terecht via info@stichting-nice.nl.

Hugo Klarenberg is aangenomen als datamonitor en zal zich bezighouden met verschillende activiteiten om de datakwaliteit van de registratie te monitoren en verbeteren. Irene Roodt is begonnen als datamanager/promovenda en zal zich met name bezighouden met het verwerken en terug rapporteren van de NICE data en het verder ontwikkelen van de actiegerichte indicatoren. U zult hen beiden tegenkomen bij site visits en discussiebijeenkomsten en kunt u met uw vragen over de NICE registratie bij hen terecht via info@stichting-nice.nl.

Berichten
september 2017