Lange termijn uitkomsten op NICE Online

september 2017

In de terugrapportage van NICE wordt al enige jaren de lange termijn uitkomsten van de opgenomen IC-patiënten getoond. Omdat de deelnemers regelmatig hebben aangegeven dat ze deze gegevens ook via NICE Online willen kunnen raadplegen, heeft NICE besloten om de lange termijn uitkomsten vanaf nu ook beschikbaar te stellen op NICE Online.

Nadat de lange termijn uitkomsten van IC-patiënten was opgenomen in de NICE terugrapportages hebben wij regelmatig de vraag gekregen of deze gegevens ook beschikbaar gesteld konden worden via NICE Online, zodat de lange termijn uitkomsten voor specifieke subgroepen gemonitord en vergeleken kan worden. NICE heeft besloten om in deze behoefte te voorzien en de lange termijn uitkomsten zijn dan ook vanaf nu beschikbaar op NICE Online. Het betreft de sterfte 3 maanden en 12 maanden na IC-opname. De lange termijn uitkomsten van de IC-patiënten worden jaarlijks achterhaalt door de NICE gegevens te koppelen met de overkoepelde zorgverzekeringsdatabase van Vektis. Op dit moment zijn de lange termijn uitkomsten van IC-patiënten opgenomen tot 1 januari 2016 bij NICE beschikbaar. Houdt er daarom rekening mee dat op NICE Online de “periode” aangepast dient te worden op het moment dat u deze gegevens wilt raadplegen.

Berichten
september 2017