Start werkconferenties Chipsoft en Epic

september 2017

Voor de zomer is een vragenlijst over problemen met het vastleggen, corrigeren en extraheren van NICE data uit EPDs/PDMSen door 85% van de deelnemers ingevuld. Naar aanleiding hiervan zal op vrijdag 29 september een eerste werkconferentie plaatsvinden met Chipsoft en op woensdag 22 november een eerste werkconferentie plaatsvinden met Epic. Het uiteindelijke doel is te komen tot een (uniforme) oplossing voor het verzamelen en aanleveren van de NICE data.

In de afgelopen periode hebben meerdere ziekenhuizen aangegeven problemen te ondervinden met het aanleveren van de NICE data. Naar aanleiding daarvan heeft NICE voor de zomer een vragenlijst uitgezet om de problemen met het vastleggen, corrigeren en extraheren van NICE data uit EPDs/PDMSen te inventariseren. Deze vragenlijst is door 85% van de deelnemers ingevuld. Op basis hiervan is besloten om verscheidenen werkconferences te organiseren om gezamenlijk te komen tot een (uniforme) oplossing voor het verzamelen en aanleveren van de NICE data. Deze werkconferenties, die eens per 3-4 maanden zullen plaatsvinden, zullen voor Chipsoft en Epic gebruikers georganiseerd worden.

 

De eerste werkconferentie met Chipsoft zal plaatsvinden op vrijdag 29 september van 15:00-18:00 op het hoofdkantoor van Chipsoft en de eerste werkconferentie met Epic zal plaatsvinden op woensdag 22 november (tijdstip en locatie volgen later). Tijdens deze eerste werkconferenties bespreken we de knelpunten met betrekking tot de NICE data aanlevering zoals die ervaren worden en de mogelijke oplossingsrichtingen. In de daarop volgende conferenties zal de software leverancier laten zien of, en hoe, zij deze oplossingsrichtingen hebben kunnen implementeren en of er discussiepunten zijn ontstaan die besproken moeten worden.

 

Omdat er voor de andere EPDs/PDMSen in de Nederlandse IC’s een zeer beperkt aantal gebruikers is, zullen daar vooralsnog geen werkconferenties voor worden georganiseerd. Maar mocht u advies willen over eventuele bestaande problemen met de EPD/PDMS leverancier dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@stichting-nice.nl. Daarnaast biedt Itémedical, onafhankelijk van welk EPD/PDMS wordt gebruikt, diensten aan om de NICE data te ontsluiten. U kunt hiervoor contact opnemen met A.Hoogland@itemedical.nl.

 

Degene die in de vragenlijst hebben aangegeven mee te willen denken over oplossingen voor de problemen met betrekking tot de data aanlevering hebben reeds een uitnodiging ontvangen. Bent u ook geïnteresseerd om bij te dragen aan de Chipsoft of Epic werkconferentie? Stuur dan een email naar secretariaat@stichting-nice.nl.

Berichten
september 2017