Zorgzwaarte registratie

september 2017

Graag willen wij al onze deelnemers nogmaals attenderen op het feit dat onze nieuwe zorgzwaarte registratie module nu voor iedereen beschikbaar is. In het NICE jaarboek 2016 is het belang van de zorgzwaarte registratie onderstreept en zijn de eerste resultaten gepubliceerd om zo onze deelnemers te motiveren. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk deelnemers zich aanmelden voor deze registratie.

Zoals eerder vermeld is na een succesvolle pilot de zorgzwaarteregistratie nu voor alle andere NICE deelnemers beschikbaar. Informatie over onze nieuwe zorgzwaarte registratie is te vinden in de data dictionary die op onze website te raadplegen is, de zorgzwaarte E-learning die op onze website te volgen is en het NICE jaarboek 2016 welke te downloaden is op onze website. In het NICE jaarboek wordt het belang van de zorgzwaarte registratie onderstreept en zijn de eerste resultaten gepubliceerd. Ook de kwaliteitstandaard ‘Organisatie van de Intensive Care’ adviseert om het aantal Fte IC-verpleegkundigen te registreren en geeft aan dat het inzichtelijk maken van de zorgzwaarte van IC-patiënten belangrijk is. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk deelnemers zich aanmelden voor deze registratie. De contributie voor deelname aan de zorgzwaarte registratie bedraagt 1500,- per jaar. Indien uw IC deel wil nemen aan de zorgzwaarte registratie of indien u aanvullende vragen heeft over de registratie dan kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@stichting-nice.nl.

Berichten
september 2017