SOFA registratie

september 2017

Onder de NICE deelnemers blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de definitie van een SOFA dag. Binnen de SOFA registratie wordt een SOFA dag gedefinieerd als de periode tussen het begin van de dagdienst tot het eind van de nachtdienst. De enige uitzondering hierop is SOFA dag 1, deze is gelijk aan de MDS periode en omvat de eerste 24 uur van IC opname.

De SOFA dagen binnen de SOFA registratie lopen paralellel aan de verschillende diensten en niet aan kalenderdagen. Een SOFA dag begint daarom aan het begin van de dagdienst tot aan het eind van de nachtdienst. De enige uitzondering hierop is de eerste SOFA dag welke gelijk is aan de eerste 24 uur van IC opname. Aangezien alle daarop volgende SOFA dagen beginnen bij de start van de dagdienst kan er enige overlap ontstaan tussen SOFA dag 1 en SOFA dag 2. Het tijdstip waarop de dagdienst begint kan tussen IC’s variëren, daarom kunnen de starttijden van de verschillende diensten per IC in de MDS_year tabel aan NICE worden aangeleverd. Indien er geen starttijden worden aangeleverd dan wordt er binnen de NICE registratie vanuit gegaan dat de dagdienst om 7.00 uur begint.

Er ik gekozen om de SOFA dagen parallel te laten lopen aan de diensten zodat de SOFA gegevens indien gewenst goed gecombineerd kunnen worden met andere NICE gegevens welke per dienst worden geregistreerd, zoals bijvoorbeeld het aantal operationele bedden, het aantal IC-verpleegkundigen en de zorgzwaarte registratie. Omdat de SOFA dagen parallel lopen aan de diensten dient er goed gekeken te worden naar het tijdstip waarop het lab is afgenomen om te bepalen tot welke SOFA dag de uitslagen behoren.

 

Ter illustratie wordt hieronder een voorbeeld gegeven van de een IC-patiënt die is opgenomen op maandag om 20.00:

  1. 1e SOFA dag: maandag 20.00 uur tot di 20.00 uur
  2. 2e SOFA dag: dinsdag 7.00 uur tot wo 7.00 uur (begin ochtenddienst tot eind nachtdienst)
  3. 3e SOFA dag: woensdag 7.00 uur tot do 7.00 uur (begin ochtenddienst tot eind nachtdienst)
  4. Etc.

Indien standaard om 6.00 uur het lab wordt afgenomen dan mag dit in dit voorbeeld als volgt worden meegenomen:

  1. Lab dinsdag 6.00 uur: 1e SOFA dag
  2. Lab woensdag 6.00 uur: 2e SOFA dag
  3. Lab donderdag 6.00 uur: 3e SOFA dag
  4. Etc.

Berichten
september 2017