Hulp gezocht voor het valideren van medische IC-terminologie

7 april 2017

De stichting NICE werkt mee aan het programma Registratie aan de Bron van de NFU, Nictiz en de NVZ. Het project zoekt intensivisten die in samenwerking met NVIC geselecteerde termen uit de terminologiestandaard SNOMED CT willen valideren voordat zij toegevoegd worden aan de Nederlandse Diagnosethesaurus. In een korte video wordt de achtergrond van het project toegelicht en wordt uitgelegd waarom juist een bijdrage van de intensivisten onmisbaar is.

Het programma “Registratie aan de Bron” heeft als doel medische gegevens eenmalig te registreren en deze vervolgens voor meerdere doeleinden te gebruiken om zo de registratielast te beperken. Het programma zoekt intensivisten die in samenwerking met Nictiz en de NVIC geselecteerde termen uit de terminologiestandaard SNOMED CT willen valideren voordat zij toegevoegd worden aan de Nederlandse Diagnosethesaurus. De geselecteerde termen zijn reeds door medisch vertalers vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. De validatie door intensivisten is essentieel om ervoor te zorgen dat u straks met voor uw beroepsgroep herkenbare termen in het EPD kunt werken. Na goedkeuring zullen deze termen namelijk worden toegevoegd aan de Nederlandse DHD Diagnosethesaurus welke in de EPD’s wordt geïmplementeerd. Op deze manier kunnen de diagnosen die in het EPD met behulp van de Nederlandse Diagnosethesaurus worden vastgelegd eenduidig worden overgedragen naar andere zorgverleners en hergebruikt worden voor andere doelen zoals beslissingsondersteuning, onderzoek, kwaliteitsverbetering, surveillance en kwaliteitsmonitoring. Daarnaast zullen de termen achter de schermen gekoppeld zijn aan de APACHE IV opnameredenen en de ICD-10 zodat u deze niet meer apart hoeft te registreren. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere kwaliteit van gegevens en vermindering van de registratielast. Wij zien vanuit de NICE het belang van deze ontwikkeling en ondersteunen dit project graag. Vele handen maken licht werk en daarom vragen wij onze deelnemers om mee te doen aan dit project! In een kort filmpje licht Dave Dongelmans, intensivist in het AMC en bestuursvoorzitter stichting NICE, de achtergrond van het project toe en legt uit waarom juist uw bijdrage onmisbaar is. We hopen dat u na het bekijken van deze film gemotiveerd bent om mee te doen met dit project. Denkt u andere collegae ook te kunnen enthousiasmeren om mee te doen, stuur dit bericht dan alstublieft door. Aanmeldingen en vragen kunt u mailen naar de redactieraad NICTIZ of naar Secretariaat Stichting NICE.

Berichten
april 2017
Hulp gezocht voor het valideren van medische IC-terminologie