De ontwikkeling van NICE

In 1996 werd de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) door een groep van intensivisten opgericht om kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering initiatieven in de Nederlandse IC's te vergemakkelijken. Een belangrijk moment, naar later zou blijken voor IC nederland.

 

In 1996 zijn 6 Nederlandse intensive care begonnen met het registreren van gegevens over de opgenomen IC patiënten om de uitkomsten van de patiënten binnen de IC, maar ook tussen verschillende IC's, te kunnen vergelijken.

 

Er werd begonnen met het registreren van de demografische, fysiologische en klinische gegevens in de eerste 24 uur van IC opname en de ziekenhuismortaliteit als enige uitkomstmaat. Na enige tijd werd het mogelijk om te gaan benchmarken. NICE kon door groeien.

 

Sinds de oprichting in 1996 is het aantal deelnemende IC's sterk toegenomen, op dit moment registreren 84 van de 90 IC's in Nederland gegevens over de opgenomen intensive care patiënten, waardoor het aantal records in de landelijke database van de stichting explosief is gegroeid

 

Naast het aantal deelnemers is ook de informatie die wordt geregistreerd sterk uitgebreid sinds de oprichting van de stichting. Zo wordt nu ook informatie over het dagelijks orgaan functioneren, de opgetreden complicaties gedurende de IC behandeling, de richtlijn adherentie bij de behandeling van sepsisregistratie en verschillende kwaliteitsindicatoren zoals bijvoorbeeld de verpleegkundige- patiënt ratio, glucose regulatie en de duur van mechanische ventilatie geregistreerd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen de structuur en procesindicatoren en de verschillende uitkomstindicatoren (voorkomen van decubitus en de IC en ziekenhuismortaliteit) om zo eventuele verschillen tussen IC's deels te kunnen verklaren.

 

In de toekomst zal er meer en meer aandacht zijn voor zogenaamde actie gerichte indicatoren. Samen met de NVIC wordt er gewerkt aan indicatoren die door deelnemers min of meer rechtstreeks zijn te beïnvloeden. Ook wordt er gewerkt aan een stappenplan bij elke indicator. Wat kan ik doen om nog beter te presteren. De patiënten van de toekomst zullen daarvan de vruchten plukken.

Discussiebijeenkomst 2017

op 7 december 2017

Inschrijven (met NICE account)

Inschrijfformulier (zonder NICE account)

Programma

Routebeschrijving