Basisgegevens IC units voor het jaar 2016

Alle Nederlandse intensive-care afdelingen (IC) leveren patiëntgegevens aan de NICE registratie met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en waar nodig te verbeteren.

Op deze website vindt u gegevens over de capaciteit van de intensieve zorg in Nederland, het type patiënt dat op de IC wordt opgenomen en enkele kwaliteitsindicatoren.

 

Meer

Basisgegevens IC units

 

Bezetting IC units

  IC-units in Nederland
    gem. min. max.
bedden 16 2 84
intensivisten (in fte) 7 1 42
verpleegkundigen (in fte) 58 13 375
 

Aantal opnamen per opnametype

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 85.754 100
Medisch 43.992 51,3
Spoed chirurgie 10.163 11,9
Geplande chirurgie 31.209 36,4
Overige 390 0,5

Veel voorkomende niet-chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 43.992 100
Longontsteking 6.565 14,9
Sepsis 4.245 9,6
Hartstilstand 3.298 7,5
Overdosis
(medicatie, drugs, etc.)
3.078 7,0
Overige 26.806 60,9

Veel voorkomende chirurgische diagnosen

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 41.372 100
Cardiochirurgie (CABG/klep) 12.060 29,2
Operatie voor gastro-intestinale kanker 2.979 7,2
Operatie voor aneurysma 2.606 6,3
Thoracotomie 2.415 5,8
Overige 21.312 51,5

Risico categorieën

IC-units in Nederland

    IC-units in Nederland
  Type aantal %
  Alle opnamen 85.754 100
Laag risico
sterftekans < 30%
60.797 70,9
Midden risico
30% <= sterftekans < 70%
8.883 10,4
Hoog risico
sterftekans >= 70%
4.147 4,8
Geen sterftekans beschikbaar 11.927 13,9
 

Kwaliteitsindicatoren

U vindt hier 4 kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren beïnvloeden elkaar: een lage behandelduur kan leiden tot meer heropnamen, een lagere mortaliteit tot langere behandelduur etc. De indicatoren SMR en Heropname worden weergegeven met een funnelplot, de indicatoren beademingsduur en behandelduur met caterpillarplot.

Standard Mortality Ratio Apache IV

De SMR is de ratio tussen de som van aantal overledenen binnen een IC populatie gedeeld door de som van case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte in die IC populatie.

 

meer

Heropname

Een heropname is gedefinieerd als een IC opname in dezelfde ziekenhuisopnameperiode waarin eerder al een IC opname heeft plaatsgevonden. Het heropnamepercentage is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opnametype en APACHE IV ernst van ziekte.

 

meer

Behandelduur

De beademingsduur wordt berekend in 24uurs-perioden door de startdatum-tijd van de beademing van de stopdatum-tijd af te trekken.

 

meer

Beademingsduur

De beademingsduur wordt berekend in 24uurs-perioden door de startdatum-tijd van de beademing van de stopdatum-tijd af te trekken. Wanneer de patiënt meerdere perioden is beademd binnen 1 IC opname dan worden deze bij elkaar opgeteld.

 

meer

U kijkt naar:

Basisgegevens IC units

 

toon dataset voor jaar:

 

Bekijk de data van een specifiek ziekenhuis

Kies een plaats


Lijst bevat alleen ziekenhuizen die daartoe toestemming hebben verleend

Bekijk data op:

onderwerp:

Basisgegevens IC units Mortaliteit (SMR Apache IV) Heropname Behandelduur IC Beademingsduur


patiëntengroep:

Medisch Geplande chirurgie/spoed chirurgie CAP (Community acquired pneumonie) Sepsis OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) Laag risico (APACHE IV) Midden risico (APACHE IV) Hoog risico (APACHE IV)

Datakwaliteit

De data die hier worden gepresenteerd zijn zorgvuldig verzameld en verwerkt. De stichting NICE en de afdeling klinische informatiekunde (KIK) van het AMC doen hun uiterste best om met de huidige kennis van zaken over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare methoden en technieken een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te laten zien.

Meer